Mức phí hành lý quá cước của Asiana Airlines được tính như thế nào?

Nếu hành khách có nhu cầu mang theo nhiều hành lý và sẽ vượt quá mức hành lý miễn cước. Bạn có thể tìm hiểu về mức phí hành lý quá cước từ Đại lý Asiana Airlines qua bài viết dưới đây

1725

Hành lý luôn là vật dụng thiết yếu của tất cả hành khách trong chuyến bay. Nếu hành khách có nhu cầu mang theo nhiều hành lý và sẽ vượt quá mức hành lý miễn cước. Bạn có thể tìm hiểu về mức phí hành lý quá cước từ Đại lý Asiana Airlines như sau:

Phí hành lý quá cước của Asiana Airlines

Mức phí hành lý quá cước của Asiana Airlines được tính như thế nào?
Mức phí hành lý quá cước của Asiana Airlines được tính như thế nào?

Phí hành lý quá cước sẽ được tính cho hành lý vượt quá hạn mức hành lý miễn phí.

Phí hành lý quá cước dựa trên số lượng, trọng lượng và kích thước của hành lý. Sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời gian bay của mỗi tuyến.

Tùy thuộc vào nội tệ, phí hành lý quá cước có thể khác nhau đối với các chuyến bay khởi hành từ các địa điểm ở nước ngoài.

Tiền tệ được sử dụng để thanh toán

Khởi hành từ Hàn Quốc: KRW

Khởi hành từ Mỹ: USD

Khởi hành từ tất cả các quốc gia khác: Số tiền tiêu chuẩn USD được chuyển đổi thành nội tệ theo tỷ giá bán của ngân hàng vào ngày đó.

Phí hành lý quá cước theo tuyến

Phí hành lý quá cước tuyến đường Hoa Kỳ

Đây là thông báo về phí hành lý quá cước được tính trên các chuyến bay quốc tế đến Mỹ. Nếu bạn có hành lý vượt quá cả giới hạn số lượng và giới hạn trọng lượng / thông số kỹ thuật, phí hành lý quá cước sẽ được áp dụng cho cả hai.

Kiểu Nền tảng Tuyến đường
Châu Á (bao gồm Châu Đại Dương) – Tuyến đường Hoa Kỳ (không bao gồm Saipan)
Châu Âu – Tuyến đường Hoa Kỳ (bao gồm Saipan)
Châu Đại Dương – Saipan
Châu Á (không bao gồm Châu Đại Dương) – Saipan
Phí hành lý quá cước 1 miếng (23kg, tổng ba chiều ~ 158cm) 200.000 KRW
200
CAD 200
(175.000 KRW /
75 USD / 175 CAD cho các
chuyến đi / đến Brazil )
100.000
USD 100
CAD 100
(miễn phí cho các chuyến đi / đến Brazil)
Phí trọng lượng vượt quá 24kg – 32kg 100.000
USD 100
CAD 100
(miễn phí cho các chuyến đi / đến Brazil)
33kg – 45kg
* Yêu cầu thông báo trước
400.000
USD 400
CAD 400
(350.000 KRW /
350 USD / 350 CAD cho các
chuyến đi / đến Brazil )
200.000 KRW / 200 USD / 200 CAD
Phí vượt quá số lượng lớn Tổng ba kích thước
158 ~ 203cm
200.000 KRW
200
CAD 200
(175.000 KRW /
175 USD / 175 CAD cho các
chuyến đi / đến Brazil )
100.000
USD 100
CAD 100 CAD
  • Chi phí cho một phí hành lý quá cước sẽ được tính
Tổng ba kích thước
203cm ~
(áp dụng cho đến
ngày 31 tháng 10 năm 2018)
400.000
USD 400
CAD 400
(350.000 KRW /
350 USD / 350 CAD cho các
chuyến đi / đến Brazil )
200.000 KRW
200
CAD 200
  • Nhân đôi chi phí phí ​​hành lý quá cước sẽ được tính
Tổng ba kích thước
trong khoảng 203cm – 292cm

* Yêu cầu thông báo trước
(áp dụng kể từ
ngày 1 tháng 11 năm 2018)

400.000
USD 400
CAD 400
(350.000 KRW /
350 USD / 350 CAD cho các
chuyến đi / đến Brazil )
200.000 KRW
200
CAD 200
  • Nhân đôi chi phí phí ​​hành lý quá cước sẽ được tính

Tuyến đường không thuộc Hoa Kỳ

Phí hành lý quá cước của Asiana Airlines
Phí hành lý quá cước của Asiana Airlines

Đây là thông báo về phí hành lý quá cước, được tính trên các tuyến quốc tế ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn có hành lý vượt quá cả giới hạn số lượng và giới hạn trọng lượng/thông số kỹ thuật, phí hành lý quá cước sẽ được áp dụng cho cả hai.

 
Kiểu Nền tảng Tuyến đường
Các tuyến đường ngắn trong vòng
1,5 giờ từ Hàn Quốc *
Hàn Quốc-Nhật Bản / Trung Quốc / Đài Loan /
Hồng Kông / Macao /
Mông Cổ
Trong Châu Á * Châu Á-Châu Âu / Trung Đông /
Châu Phi / Châu Đại Dương
Phí hành lý quá cước 1 mảnh
(23 kg,
tổng ba
chiều ~ 158cm)
60.000 KRW 60.000
USD
80.000 KRW 80.000
USD
110.000 KRW 110.000
USD
140.000 KRW 140
USD
Phí trọng lượng vượt quá 24kg – 28kg 25.000 KRW 25.000
USD
30.000 KRW 30
USD
50.000
USD 50 USD
80.000 KRW 80.000
USD
29kg – 32kg 40.000 KRW 40.000
USD
50.000
USD 50 USD
80.000 KRW 80.000
USD
100.000
USD 100 won
33kg – 45kg
* Yêu cầu thông báo trước
80.000 KRW 80.000
USD
100.000
USD 100 won
160.000 KRW 160
USD
200.000 KRW 200
USD
Phí vượt quá số lượng lớn Tổng ba kích thước
159 ~ 203cm
80.000 KRW 80.000
USD
100.000
USD 100 won
160.000 KRW 160
USD
200.000 KRW 200
USD
Tổng ba kích thước
trong khoảng 203cm – 292cm

* Yêu cầu thông báo trước
(mới được thành lập vào
ngày 1 tháng 11 năm 2018)

160.000 KRW 160
USD
200.000 KRW 200
USD
320.000 KRW
320 USD
400.000
USD 400 won

Lưu ý:

Các tuyến đường ngắn trong vòng một giờ và 30 phút thời gian bay từ Hàn Quốc: Fukuoka, Weihai, Yên Đài, Đại Liên, Thanh Đảo….

Hành trình ở châu Á đề cập đến các tuyến đường ngắn trong vòng một giờ và 30 phút. Áp dụng với các tuyến đường khi Mua vé máy bay đi Nhật Bản tháng 12, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macao và Mông Cổ.

Ngay cả khi tổng của ba bên nhỏ hơn 292 cm, vận chuyển có thể bị từ chối tùy thuộc vào hoàn cảnh sân bay và không gian tải trên hạm đội.